Walvius Risk Consultant B.V. opereert vanaf 01 september 2011 als zelfstandig en 100 %  onafhankelijk consultant ("puur" advies) op de volgende terreinen;

Risicomanagement voor profit en non profit organisaties op zowel projectbasis als doorlopende basis inzetbaar voor zowel eindklanten (bedrijven en instellingen) intermediair (assurantiën) en daarnaast voor de zakelijke adviseurs zoals accountancy, advocatuur en notariaat   

Insurancemanagement voor profit en non profit organisaties op zowel projectbasis als doorlopende basis  inzetbaar voor zowel eindklanten (bedrijven en instellingen) als intermediair (assurantiën) en daarnaast voor de zakelijke adviseurs zoals accountancy, advocatuur en notariaat.

Walvius Risk Consultant B.V. blijft heel expliciet buiten de eventueel noodzakelijke assurantiebemiddeling, dit terrein is voorbehouden aan de assurantieadviseur 

Risico-analyses

Schade coachen / begeleiding /contra

Verzorgen van een second opinion (kan ook op basis van een zogenaamde quick scan) 

intern/extern accountmanagement op tijdelijke basis

Interim werkzaamheden

Mediation voor de zakelijke verzekeringsmarkt;

-    verzekeraar vs verzekeraar ( of intermediair)

-    verzekeraar vs verzekerden

-    verzekeraar vs herverzekeraar

-    verzekerden vs intermediair

Assuradeurenbedrijf  optreden als (interim) gevolmachtigd agent

Joop Walvius is werkzaam in de zakelijke markt als zelfstandig en onafhankelijk Risk Manager en werkt volgens het zogenaamde "Dynamisch Business Model" waarbij missie, visie strategie, en de kernwaarden van de onderneming centraal staan en als uitgangspunt dienen voor een zo optimaal mogelijke risicobeheersing, zo verandert  "risico's lopen" in "risico's nemen".

Gestart bij de Rabobank vervolgens bij Van Calcar Assurantiën B.V., vanuit de sluitafdeling naar accountmanager en regiomanager zakelijke markt. Vervolgens is hij onder de naam Wiersma & Walvius B.V. zijn eigen bedrijf gestart. Op basis van ontwikkelingen in de branche heeft hij besloten om na 15 jaar uit te treden en zich als zelfstandig Risk Manager te vestigen.

Gemotiveerd; het is onbestaanbaar dat zowel risicomanagement als assurantiebemiddeling door een en dezelfde organisatie/consultant kan worden uitgevoerd.

Joop Walvius is beëdigd als makelaar in assurantiën en als zodanig ingeschreven in het RMiA register. Naast de assurantiediploma’s A, B,  branchediploma’s alsmede gevolmachtigd agent en de Leergang Risicomanagement RRE (Register Risicomanagement Expert)  is Joop Walvius geregistreerd mediator en als zodanig verbonden aan het NVMV (Nederlandse vereniging mediators in de verzekeringsbranche)